01 GACHTER Ada-Margaret - GATHER Engelbertus
02 GATHER Engelbertus - GEURTS Helena
03 GEURTS Helena - GIEHLEN Kind-1
04 GIEHLEN Kind-1 - GODFREY Mary-(Dicey)
05 GODFREY Mary-(Dicey) - GOLLIHAR Martha-Ann
06 GOLLIHAR Martha-Ann - GRANT Thomas-E
07 GRANT Thomas-E - GREEN Essie-V
08 GREEN Essie-V - GRUNDMANN Heinrich
09 GRUNDMANN Heinrich - HAAG Vater